دانشنامه
دانشنامه : سامانه پشتیبانی
تلفن های مرکز پشتیبانی یادگیری الکترونیکی:  66967416 5495-5947-5948 سامانه پشتیبانی آنلاین و تیکتینگ: http://support.aut.aut.ac.ir وبسایت مرکز: http://elearning.aut.ac.ir
سیستم پشتیبانی کایاکو ارائه توسط فراسیستم